Logo TPN
Newsletter
Tatrzańskiego Parku Narodowego

PODAJ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
PYTANIA I ODPOWIEDZI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Co oznacza słowo przetwarzanie?

Przetwarzanie oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak: zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:

 • listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
 • telefonicznie: +48 18 202 32 00,
 • e-mailowo: sekretariat@tpn.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.

Jakie dane osobowe są o mnie przetwarzane?

Przetwarzamy podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej oraz informacje o wyrażonej przez Ciebie zgodzie, które zostają przez nas zebrane w momencie jej wyrażenia.

Jakie są cele przetwarzania moich danych osobowych?

Celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jest prowadzenie usługi newsletter polegającej na kierowaniu działań marketingowych i promocyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wysyłaniu na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej powiadomień o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Ponadto, celem, dla którego możemy przetwarzać Twoje dane, jest obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez nas szkodą.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • zgoda na prowadzenie usługi newsletter, która zostanie przez Ciebie wyrażona,
 • tzw. prawnie uzasadniony interes, który posiadamy m.in. w tym, aby bronić się lub dochodzić ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Ciebie lub nas szkodą.
Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom , którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna,
 • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa.
Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie zgody, chyba że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. W takim wypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Twoje dane osobowe zostaną także usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy zwrócisz się do nas o usunięcie Twoich danych lub wniesiesz sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania,
 • kiedy nie podejmiesz działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny),
 • kiedy uzyskamy informację, że Twoje dane są nieaktualne lub niedokładne.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy posiada:

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody,
 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kiedy i w jaki sposób mogę wycofać zgodę?

Zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Możesz to zrobić poprzez naszą stronę internetową https://newsletter.tpn.pl/.

Wycofanie zgody jest również możliwe poprzez kliknięcie odpowiedniego linku załączonego do każdej otrzymanej przez Ciebie wiadomości wysłanej w ramach prowadzonej przez nas usługi newsletter.

Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia usługi newsletter.

PROSIMY O WYRŻENIE NASTĘPUJĄCYCH ZGÓD

Ładowanie...

Dziękujemy! Cieszymy się, że będziemy z Tobą w kontakcie!

Niedługo otrzymasz wiadomość e-mail. Otwórz wiadomość i kliknij link potwierdzający zapisanie się do usługi newsletter.

Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Możesz to zrobić poprzez naszą stronę internetową https://newsletter.tpn.pl. Wycofanie zgody jest również możliwe poprzez kliknięcie odpowiedniego linku załączonego do każdej otrzymanej przez Ciebie wiadomości wysłanej w ramach prowadzonej przez nas usługi newsletter.

Wystąpił błąd!